Medlemstilbud

15% på Yonas pizzeria. Husk å oppgi Tromsø og omegn Bekhterevs forening.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.