Søknadsfrist for behandlingsreiser 2023

Vi minner om at fristen for å søke på behandlingsreiser i 2023 nærmer seg, nå som behandlingsreiser er i gang og det anses som trygt å reise til utlandet, også for å få behandling.

Covid 19 utfordringene er i all hovedsak over og det anses som trygt å reise på behandlingsreiser til utlandet. Tilbudet om behandlingsreiserer er et meget godt behandlingstilbud som spesielt mange med bekhterev opplever å ha meget god effekt av. Dette viser også forskningen.  Dette tilbudet må vi ta ekstra godt vare på. Derfor jobber Bekhterev Norge for å bedre og utvide tilbudet, slik at det blir et tilbud til flest mulig.

Søknadsfrist for første halvår 2023 er 1 september 2022.

Søknadsfrist for andre halvår 2023 er 1 mars 2023.

Mer informasjon på Behandlingsreisers hjemmesider: Behandlingsreiser – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Det er to skjemaer som fylles ut, en søknad du fyller ut og en legeerklæring som legen din fyller ut.

Skjemaene finner du her: Pasientens søknad voksen revma.pdf (oslo-universitetssykehus.no)

Det er blant annet behov og resultat av behandlingen som avgjør om du får innvilget behandlingsreise. Derfor er det mulig å få innvilget behandlingsreise to, eller flere år på rad, så send inn søknad innen fristen.

God sommer!

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.