Bli medlem i Bekhterev Norge – kr 50 ut 2021

Går du med kroniske leddplager eller har stadig vondt i ryggen, kan det være tegn på aksial spondyloartritt.

Bli med i et inkluderende fellesskap med andre som forstår. For kun kr. 50,- kan du prøve ut et medlemskap resten av året! Du melder deg inn her: https://bekhterev.no/medlemskap


Bekhterev Norge vil

  • være en møteplass og et talerør for alle med aksial spondyloartritt (Bekhterev)
  • bidra med kunnskap, drive likepersonarbeid og spre informasjon om diagnosen
  • være en helsepolitisk pådriver for bedring av rettigheter, trenings- og behandlingsmuligheter
  • tilrettelegge og arrangere sosiale og helsebringende aktiviteter

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.